He creat dues categories noves:

– Foc obert: servirà per englobar els enfrontaments entre botarellencs/botarellenques.

– Informe Facebook: si hi ha novetats rellevants pel Facebooktarell les aniré classificant en aquesta categoria.