Com he pogut descobrir via el Facebook d’en Berenguer, hi ha un creuament de foc entre els veïns P.S. i J.B. I més veïns no poden ser, ja que viuen un al costat de l’altre.

Aquí: “Un regidor morós a Botarell” <http://diaridetarragona.com/opinio/cartasaldirector/046226/regidor/moros/botarell> hi podem trobar una carta al director d’en J.B. denunciant un incompliment de pagament dels tributs a la Seguretat Social per part de P.S. El contraatac del mateix no es fa esperar. Només 7 dies després, el 28 de juny, el mateix Diari de Tarragona publica aquesta altra carta: “Un policia infractor a Botarell?” <http://diaridetarragona.com/opinio/cartasaldirector/046468/policia/infractor/botarell> on P.S. es defensa i acusa a J.B. i A.G. (la seva dona) de fer obres de manera irregular.

Fins al moment no tinc notícia de cap altra carta ni cap nou moviment, però en previsió he titulat aquest apunt com a Volum I (s’intueix que l’assumpte tindrà seqüeles). Si sabeu d’alguna altra informació que se’m hagi pogut escapar ja sabeu, info@botarell.com. A part d’aquestes dues, només he trobat aquesta en què el P.S. es queixa de barreres arquitectòniques i carrega contra l’alcaldessa, però això ja seria tema d’un altre apunt.