COMSA EMTE desenvoluparà i explotarà un parc fotovoltaic en el Centre de Residus del Baix Camp, situat a Botarell, Tarragona. Aquest projecte, amb una inversió de 8,6 milions d’euros, li ha estat adjudicat pel Consorci de Gestió de Residus del Baix Camp.

La instal·lació fotovoltaica està composta per 10.800 mòduls fotovoltaics de silici, que ocuparan una superfície de captació de 17.820 m2 sobre les cobertes de la planta de compostatge i la planta mecanobiologica. La potència nominal de la instal·lació projectada és de 2,3 MW i la previsió anual de producció elèctrica és de 2,76 GKWh/any. Aquesta producció equival a cobrir les necessitats energètiques durant 1 any de 766 famílies de 4 membres, la qual cosa representa 3 vegades la població de Botarell.

Mapa Planta Fotovoltaica Botarell

S’estima que la planta entrarà en funcionament a finals de 2010.